• Leer
  • Vraag
  • Ontmoet
  • Lees
  • Doe

Jaarverslag 2023

de Bibliotheek Venlo

Voorwoord Inleiding Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Venlo

‘De bieb verbindt mensen op allerlei manieren en vlakken’

Zijn door de ander

Ieder mens wil gezien worden. Dat ervaar ik dagelijks in onze bibliotheek. Of je nu langskomt om een boek te lenen, een workshop bij te wonen, te studeren, te werken of gewoon een kop koffie te drinken: je bent in een fijne, drempel- en waardevrije omgeving. Je weet dat er mensen om je heen zijn en dat contact mogelijk is. Hier ben je vrij om, in je eentje of met anderen, te doen en te zijn, zonder dat je verantwoording hoeft af te leggen of ervoor moet betalen.

Die prettige omgeving willen we in alle vestigingen creëren. Sterker nog, de komende jaren willen we uitgroeien tot volwaardige bibliotheken waar alles en iedereen samenwerkt om van betekenis te zijn voor een dorp of kern. De eerste stappen hebben we gezet met de verhuizing naar ’t Raodhoes in Blerick. Het draagvlak dat we zagen en voelden bij de opening was hartverwarmend. De bibliotheek op die locatie en in die vorm heeft alle mogelijkheden om uit te groeien tot een onmisbare plek in Blerick. Een verbinder van initiatieven die voor de inwoners van Blerick belangrijk zijn en deze kern versterken. Datzelfde hopen we in 2024 op een nieuwe locatie in Tegelen te realiseren.

Gelukkig staan de seinen op groen en is de steun voor het bibliotheeknetwerk groot. Niet in de laatste plaats door het werk van voormalig staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu. Zij is door haar inspanningen voor herstel, vernieuwing en groei van de cultuursector van onschatbare waarde geweest. En ook in de gemeente Venlo is men daarmee aan de slag gegaan. Het afgelopen jaar hebben we laten zien hoe belangrijk wij voor de mensen in Venlo zijn, met maar liefst 364.000 bezoekers, verdeeld over onze zes bibliotheken. Dat is een stijging van 12% en deze toename van het aantal bezoekers vond voor een groot deel in de kernen plaats. Ieder mens wil gezien worden. Het kernwoord voor mij is daarbij verbinding. De bieb verbindt mensen op allerlei manieren en vlakken. Daarom vind je in dit jaarverslag veel verhalen van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en partners. Mensen willen gezien worden zonder dat ze daarvoor in de schijnwerpers hoeven te staan. Zij zijn er door de ander.

Veel leesplezier.

Geja Olijnsma
directeur-bestuurder

Geja Olijnsma februari 2024
Inleiding
Samen genieten van het Voorleesontbijt

Inleiding

‘De bibliotheek is top of mind’, schreven we vorig jaar op deze plek. In 2023 hebben we die positie niet alleen behouden, maar zelfs versterkt. Het maatschappelijke karakter van de bieb als een laagdrempelige ontmoetingsplek is enorm krachtig. We ervaren dat veel ambassadeurs ervoor zorgen dat hun bibliotheek als onmisbaar wordt gezien. Ook de gemeente Venlo ziet de waarde van de Bibliotheek Venlo voor haar inwoners, en heeft de duidelijke wens om de voorzieningen in de kernen te verbeteren en te versterken. We mochten dit jaar maar liefst 364.000 bezoekers begroeten; het hoogste aantal in onze meer dan honderdjarige geschiedenis. En hopelijk weten in 2024 nóg meer mensen de weg naar hun bieb te vinden.

De bibliotheek als de meest democratische plek in onze samenleving, van en voor ons allemaal. In dit jaarverslag laten we je in woord en beeld zien hoe we daar het afgelopen jaar aan hebben gewerkt.

Onze missie

De Bibliotheek Venlo is een plek voor kennis, cultuur en ontmoeting. Hier heeft iedereen toegang tot een enorme verzameling aan bronnen, informatie en educatieve kansen. Ons doel is het leven van iedere inwoner van gemeente Venlo te verrijken door inspiratie en persoonlijke groei. We omarmen en stimuleren actieve samenwerking, zowel binnen onze bibliotheek als met andere organisaties. Zo dragen we er gezamenlijk aan bij dat alle inwoners van deze gemeente kunnen meedoen in de samenleving.


Onze opgaven

De vijf kernfuncties van openbare bibliotheken
We geven invulling aan de vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek, zoals deze in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob, 2015) centraal staan:

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie
2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
3. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
4. Organiseren van ontmoeting en debat
5. Kennis laten maken met kunst en cultuur

Kernfuncties